หมายเหตุ

เว็บไซท์นี้ให้บริการและดูแล ภายใต้ทีมงาน บริษัท ไอสตาร์เน็ตเวิร์คซิสเต็มส์ จำกัด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารข้อมูลไร้สายและสัญญาณเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ตามหลักมาตราฐานสากล

ติดต่อทีมงานได้ที่

Calls Center : 02-1079115

E-mail Sale : [email protected]

บริษัทไอสตาร์เน็ตเวิร์คซิสเต็มส์ จำกัด

ที่อยู่ : 289/5 หมู่บ้าน เมโทรปาร์ค หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230


หนังสือรับรองต่างๆ

ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร

ใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


เลขที่บัญชี 5262200614
ชื่อบัญชี iStarnetwork System Co.,Ltd.